Tập đoàn đầu tư Furture Capital luôn đồng hành cùng bạn

"Tâm lý học trên thị trường chứng khoán": Cốt lõi quyết định sự lên xuống của thị trường chứng khoán nằm ở dòng tiền. Đằng sau dòng tiền là con người, và hành vi của con người được quyết định bởi tâm lý của họ. "Tâm lý học trên thị trường chứng khoán" - giúp bạn nắm bắt được bản chất của thị trường chứng khoán cùng với những thăng trầm của thị trường.

"Bộ sưu tập nghiên cứu ngành": Trong các nền tảng xã hội và môi trường khác nhau sẽ có các nhóm cơ hội khác nhau. Nghiên cứu ngành sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về cơ hội từng nhóm ngành.

"Lý thuyết xu hướng-Lý thuyết hấp thụ dòng tiền": Bằng cách dự đoán xu hướng để thu được lợi nhuận chênh lệch nhằm đạt được hiệu quả hấp thụ dòng tiền.

Tập đoàn đầu tư Furture Capital

Tập hợp những người ưu tú trong ngành, cung cấp các khóa học lý thuyết thực chiến phong phú toàn diện, tạo ra các lý thuyết đầu tư có hệ thống cho học viên, biến kiến thức thành của cải và truyền lại cho thế hệ sau.

Đăng ký khóa học

Tìm hiểu thêm

Tuyển dụng chuyên gia nổi tiếng

Tìm hiểu thêm

Trong hợp tác kinh doanh

Tìm hiểu thêm

Huy động nguồn vốn

Tìm hiểu thêm

Cung cấp cho khách hàng các quyết định đầu tư một cách đơn giản và khoa học

Robot AI trading thường yêu cầu một lượng lớn dữ liệu và logic thuật toán. Thông thường bao gồm các nguyên tắc cơ bản, ngành cổ phiếu, phương diện kỹ thuật, nền kinh tế, các sự kiện, chu kỳ thời gian, v.v., Phân tích dữ liệu dựa trên các thông tin và xác minh các chiến lược một cách hợp lý dựa trên sự logic, cuối cùng căn cứ vào số liệu và chiến lược để đưa ra quyết định giao dịch, tránh sự ảnh hưởng của những biến động cảm xúc của con người, căn cứ vào số liệu để đưa ra quyết định đầu tư giao dịch.

Andrew Nguyen

Nguyễn Văn Tuấn

Người sáng lập, chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm

Trong đầu tư đòi hỏi phải có một hệ thống đầu tư bền vững và có lợi nhuận. Thông qua hoạt động sàng lọc không gián đoạn, các mục tiêu tài chính cá nhân đặt ra có thể đạt được lợi nhuận trong thời gian đã định.

Người sáng lập tập đoàn đầu tư Furture Capital

Andrew Nguyen

Tập đoàn đầu tư Furture Capital sẽ luôn đồng hành cùng bạn

Phương pháp giảng dạy độc đáo trực tiếp một thầy một trò duy nhất trong ngành, kiến thức từ 0 đến 1 có thể nhanh chóng nắm bắt

Đặc điểm của khóa học

Phân tích xu hướng, ra quyết định đầu tư dựa trên sự phân tích của Robot AI trading và nắm bắt tốt hơn các cơ hội đầu tư và làm giàu; các khóa học "Lý thuyết xu hướng-Lý thuyết hấp thụ dòng tiền" và "Hệ thống robot AI trading theo xu hướng" sẽ đồng hành cùng bạn tham gia vào thị trường chứng khoán.

Phân tích xu hướng

Để đầu tư giao dịch hiệu quả thì bạn phải hoạt động theo xu hướng, và xu hướng xác định sự giàu có của bạn; nắm bắt xu hướng lớn để mang về thật nhiều lợi nhuận, nắm bắt xu hướng nhỏ để mang về lợi nhuận nhỏ, nắm bắt sai xu hướng thì sẽ khiến bạn bị tổn thất về tài sản.

Robot AI trading

Vượt qua những biến động cảm xúc trên thị trường đầu tư chứng khoán, sử dụng dữ liệu lớn một cách khoa học để đưa ra quyết định giao dịch và sử dụng Robot AI trading giao dịch để đạt được ước mơ giàu có.